การบำรุงรักษาแบตเตอรี่

ความรู้เกี่ยวกับแบตเตอรี่สำหรับรถมอเตอร์ไซค์

          แบตเตอรี่ที่ใช้ในรถจักรยานยนต์ส่วนมากจะเป็นแบบ 6 โวล์ท และ 12 โวล์ท โดยเปลือกหม้อและฝาเปลือกหม้อแบตเตอรี่ทำจากยางแข็งหรือพลาสติกเปลือกหม้อสำหรับแบตเตอรี่ 6 โวล์ท แบ่งเป็น 3 ช่อง ส่วนเปลือกของแบตเตอรี่ 12 โวล์ท แบ่งเป็น 6 ช่อง และฝาทำจากวัสดุประเภทเดียวกับเปลือกของหม้อแบตเตอรี่โดยฝาเปลือกของหม้อแบตเตอรี่จะเชื่อมกับหม้อแบตเตอรี่โดยใช้ยางคอมเปาว์หรือกาว

ข้อแนะนำก่อนการใช้งานมอเตอไซค์ มอไซค์มือสอง จักรยานยนต์มือสอง อะไหล่ ประมูล มอไซค์ มอเตอร์ไซค์มือสอง ตกแต่ง เครื่องยนต์ รถจักรยานยนต์ ประมูลรถ

            แบเตอรี่ที่ใช้ในรถจักรยานยนต์นั้นถึงแม้ว่าจะทำการเติมน้ำกรดแล้วจะสามารถนำมาใช้งานได้ทันทีแต่อย่างไรก็ดีเพื่อให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่สามารถใช้งานได้ดี และมีอายุการใช้งานได้ยาวนานควรทำการอัดไฟเพิ่มประมาณ 6 ชม. หลังจากเติมน้ำกรดกระแสไฟฟ้าที่ใช้ในการอัดไฟควรใช้ที่ 0.8-0.85 A สำหรับแบตเตอรี่ 12 V 5Ah และ 0.5 A สำหรับแบตเตอรี่ 12V 3Ah

หมายเหตุ มอเตอไซค์ มอไซค์มือสอง จักรยานยนต์มือสอง รถจักรยานยนต์ อะไหล่ ตกแต่ง มอไซค์ ประมูลรถ ประมูล เครื่องยนต์ มอเตอร์ไซค์มือสอง
             การที่ต้องทำการอัดไฟโดยใช้เวลา 6 ชม. เพื่อไม่ให้น้ำกรดทำปฏิกริยาทางเคมีรวดเร็วมากจนเกินไปจนอาจทำให้แผ่นธาตุบิดงอได้ ซึ่งจะทำให้แบตเตอรี่เสื่อมสภาพเร็วกว่าปกติ

วิธีการอัดไฟแบตเตอรี่มอเตอไซค์ รถจักรยานยนต์ มอไซค์ มอเตอร์ไซค์มือสอง จักรยานยนต์มือสอง ตกแต่ง เครื่องยนต์ ประมูล อะไหล่ มอไซค์มือสอง ประมูลรถ

 • ถ้าแบตเตอรี่เป็นแบบที่ท่อระบายอากาศให้ตัดปลายที่ตีบทิ้งประมาณ 15 มม. เพื่อเปิดให้อากาศผ่านได้
 • เปิดจุกที่เติมน้ำกรดออกและเติมน้ำกรด (น้ำยาอีเล็กโตไลท์) * ที่มีความเข้มข้นหรือ ถ.พ.ประมาณ 1.260-1.280 จนถึงระดับสูงสุด UPPER LEVEL น้ำกรดที่ใช้เติมไม่ควรมีอุณหภูมิเกิน 35 องศา C (ใช้เทอร์โมมิเตอร์)
 • หลังจากเติมน้ำกรดแล้วทิ้งให้เย็นประมาณ 30 นาทีก่อนนำไปอัดไฟ ถ้าระดับน้ำกรดลดลงให้เติมจนได้ระบบและในการอัดไฟอุณหภูมิของน้ำยาต้องไม่เกิน 50 องศาC
 • นำไปอัดไฟจนกระทั่งน้ำกรดเดือดทำการวัดแรงเคลื่อน (ใช้พอกเก็ตมิเตอร์) วัด ถ.พ. (ใช้ไฮโดรมิเตอร์) โดยทำการวัด 3 ครั้ง ทิ้งระยะห่างกันครั้งละ 30 นาที โดยค่าที่วัดได้จะต้องคงที่ทั้ง 3 ครั้ง ค่าแรงเคลื่อนจะต้องอยู่ระหว่าง 2.5-2.8 โวล์ทต่อ 1 ช่องเซลล์ ค่า ถ.พ. จะต้องอยู่ระหว่าง 1.250-1.290 เวลาที่ใช้ในการอัดไฟ 6 ชั่วโมง
 • หลังจากอัดไฟเสร็จแล้ว ตรวจสอบระดับน้ำกรดให้ได้ระดับอีกครั้งหนึ่ง
 • ปิดจุกน้ำกรดให้แน่นและใช้น้ำสะอาดล้างภายนอกแบตเตอรี่ หลังจากนั้นแบตเตอรี่ก็พร้อมใช้งานได้
  มอเตอไซค์ ประมูล ตกแต่ง อะไหล่ จักรยานยนต์มือสอง มอเตอร์ไซค์มือสอง เครื่องยนต์ มอไซค์มือสอง รถจักรยานยนต์ ประมูลรถ มอไซค์
  น้ำยาอีเล็กโตไลท์ คือ สารละลายกรดกำมะถันอย่างเจือจางไม่มีสีไม่มีกลิ่น แต่จะทำอันตรายต่อผิวหนัง ดังนั้นเมื่อถูกน้ำกรดต้องรีบล้างด้วยน้ำสะอาด หากเกิดอาการระคายเคือง ต้องรีบพบแพทย์โดยเร็ว
  มอเตอไซค์ ประมูล เครื่องยนต์ อะไหล่ มอไซค์ จักรยานยนต์มือสอง ประมูลรถ มอเตอร์ไซค์มือสอง ตกแต่ง รถจักรยานยนต์ มอไซค์มือสอง

ข้อแนะนำสำหรับการบำรุงรักษาประจำวันของแบตเตอรี่มอเตอไซค์ ประมูลรถ ประมูล มอไซค์มือสอง มอไซค์ ตกแต่ง รถจักรยานยนต์ เครื่องยนต์ จักรยานยนต์มือสอง มอเตอร์ไซค์มือสอง อะไหล่

 • ตรวจระดับน้ำกลั่นอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง ระดับน้ำกลั่นต้องอยู่สูงกว่าระดับต่ำสุดเสมอ กรณีต่ำกว่าระดับให้เติมด้วยน้ำกลั่นอย่าใช้น้ำกรดเติมเป็นอันขาด เพราะจะทำให้ความเข้มข้นของน้ำกรดในแบตเตอรี่สูงเกินไปจะเป็นอันตรายต่อแบตเตอรี่
 • รักษาแบตเตอรี่ให้อยู่ในสภาพไฟเต็มตลอดเวลา ถ้าแบตเตอรี่ใกล้หมดไฟควรถอดแบตเตอรี่ไปอัดไฟตามอัตราที่กำหนด
 • รักษาแบตเตอรี่ให้แห้งและสะอาดอยู่เสมอ โดยเฉพาะที่ขั้วแบตเตอรี่และขั้วต่อสายเพื่อป้องกันไฟรั่ว

วิธีการเก็บแบตเตอรี่ใหม่ที่ยังไม่ได้ทำการอัดไฟ

 • ควรอัดไฟแบตเตอรี่ให้เต็มทุกเดือน และตรวจระดับน้ำกลั่นให้ถึงระดับสูงสุดเสมอ โดยตรวจเป็นประจำทุกเดือน
 • ควรเก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่แห้ง ไม่ร้อนจัดและที่อุณหภูมิไม่เปลี่ยนแปลงบ่อยๆมอเตอไซค์ รถจักรยานยนต์ ประมูลรถ ประมูล มอไซค์ อะไหล่ เครื่องยนต์ มอเตอร์ไซค์มือสอง ตกแต่ง จักรยานยนต์มือสอง มอไซค์มือสองวิธีเก็บรักษาแบตเตอรี่ที่ทำการอัดไฟ แล้วแต่ไม่ได้ใช้งาน
 • เมื่อเปิดกล่องบรรจุแล้วควรตรวจให้ละเอียดว่ามีรอยแตกร้าวหรือไม่
 • ควรเก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่แห้งไม่ร้อนจัดและที่อุณหภูมิไม่เปลี่ยนแปลงบ่อยๆ
 • ควรจัดเก็บให้สามารถนำแบตเตอรี่เก่ามาใช้ได้ก่อนมอเตอไซค์ ประมูล ตกแต่ง อะไหล่ เครื่องยนต์ จักรยานยนต์มือสอง มอเตอร์ไซค์มือสอง ประมูลรถ มอไซค์มือสอง มอไซค์ รถจักรยานยนต์

วิธีเปลี่ยนแบตเตอรี่มอเตอไซค์ อะไหล่ ประมูลรถ รถจักรยานยนต์ จักรยานยนต์มือสอง มอไซค์มือสอง มอเตอร์ไซค์มือสอง ตกแต่ง มอไซค์ ประมูล เครื่องยนต์

 • ก่อนถอดแบตเตอรี่เก่าออกและควรสังเกตตำแหน่งของขั้ว + ,ขั้ว ? ของแบตเตอรี่ว่าอยู่ในตำแหน่งใด
 • ควรถอดสายดินขั้ว ? ออกก่อนเพื่อป้องกันการลัดวงจรระหว่างที่กำลังปฏิบัติงาน
 • ทำความสะอาดสายที่ขั้วส + , ขั้ว ? เพื่อให้ไฟฟ้าเดินได้สะดวกโดยใช้แปรงลวด
 • แบตเตอรี่ที่นำมาเปลี่ยนต้องทำการอัดไฟจนเต็มก่อนเพื่อความทนทานในการใช้งาน
 • แบตเตอรคี่ต้องยึดให้แน่นกับโครงรถ
 • สายแบตเตอรี่ต้องไม่ตึงเกินไปสำหรับแบตเตอรี่
 • ใส่ขั้วบวกของแบตเตอรี่ก่อน (สายสีแดง) แล้วจึงใส่ขั้วลบของแบตเตอรี่ (สายสีดำ)
 • ทาจาระบีบางๆ ที่ขั้วบวกและขั้วลบ
 • ตรวจสอบการใส่ขั้วอีกครั้งก่อนเปิดสวิตซ์กุญแจ
  * ข้อสังเกตที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่จะมีขนาดใหญ่กว่าขั้วลบของแบตเตอรี่เล็กน้อย                                                            
  ขอบคุณที่มา : mocyc.com
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: